Teknologi Alternatif Pemanfaatan Lahan Berkadar Salin untuk Tanaman Padi

 • Dampak masuknya air pasang ini menyebabkan tanaman padi tidak tumbuh atau pertumbuhannya terhambat karena kadar Na yang tinggi. Selain dari dampak luapan air pasang, air laut juga bisa masuk ke lahan sawah dapat melalui permukaan tanah dan air lateral melalui lapisan tanah pada kedalaman tertentu. Titik interface semula berada dekat muara sungai atau di daerah budi daya tambak yang memerlukan air payau, bergeser menjorok ke daratan menjauhi bibir pantai

Tahun 2021
 • Agroekosistem : Lahan Sawah
 • Subsektor : Tanaman Pangan
 • UPT : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Babel
 • Alamat :
 • Kooperator 1 : Staf Dinas Pertanian Kapuaten Bangka Selatan dan Yulianarti selaku PPL setempat, petani
 • Kooperator 2 :
 • Peneliti :
 • Varietas : Dendang, Lambur, dan Siak Raya, Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 35 Salin Agritan.
 • Teknologi Pemupukan :
 • Teknologi Pengendalian OPT :
 • Teknologi Alsintan :
 • Teknologi Pascapanen :
 • Teknologi Prototipe :